Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Resultat av miljöteknisk markundersökning på Göta Holme

I samband med pågående detaljplanearbete över Göta holme har en ny miljöteknisk undersökning genomförts av marken. Tidigare tester har visat att slaggmaterialet som Göta holme är uppfyllt med utgör en låg risk. Den nygjorda undersökningen visar nu att de skyddande jordlagren i vissa fall är otillräckliga och även i vissa fall förorenade. Det saknas även markduk mellan slaggmaterial och jordlager vid lekplatsen. Kommunens miljöförvaltnings råd till allmänheten är att det inte är farligt att vistas på Göta Holme så länge man inte gräver i jordlagren. Eftersom barn gärna stoppar saker i munnen väljer kommunen därför att stänga av lekplatsen tills nytt skyddslager av jord och duk är på plats.

Gullspångs kommun kommer skyndsamt att se till att lekplatsen iordningställs till brukbart skick igen. En åtgärdsrapport är beställd och när den kommit så kommer nödvändiga åtgärder att utföras.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun