Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Gullspångs kommuns årsredovisning 2016 

Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat med +7,1 miljoner kronor vilket är något bättre jämfört med föregående år. I kommunens årsredovisning kan man ta del av alla siffror och kommentarer av vad som hänt under året och hur kommunens ekonomi sett ut.

Gullspångs kommun förfogade under 2016 över drygt 450 miljoner kronor, cirka 85000 kronor per invånare. Pengar som går till insatser som underlättar vardagen för oss alla och fungerar som ett smörjmedel i samhällsmaskineriet. Det är skönt att kunna sätta på kranen på morgonen och veta att det kommer rent vatten, det är smidigt när gatan är fri från snö, det är tryggt att lämna barnen till god omsorg eller till skolan när man går till jobbet, det avlastar att slippa oro sig för mormor när man vet att hon får både vård och tillsyn vid behov, och mycket mer som bara finns där utan att man ens behöver fundera över det.

Men vad gjorde vi då för alla dessa pengar och hur gjorde verksamheten skillnad för invånarna? Här nedan beskrivs en del av det som utförts, vill du ta del av mer information så finns den att läsa i dokumentet Årsredovsining 2016PDF.

Under 2016 har Gullspångs kommun producerat 1 067 356 arbetstimmar till en kostnad som motsvarar 57 % av den totala budgeten. Vi har köpt tjänster för 44 miljoner kronor huvudsakligen genom olika samarbeten inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG). Sammanlagt utgör 67 % av budgeten arbetad tid som utförs i olika syften.

All denna personaltid har bland annat använts till att ge 203 barn pedagogisk omsorg 13 timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket gett föräldrarna möjlighet att arbeta och barnen stimulans och utveckling. Fritidsgården har haft öppet två dagar i veckan för våra ungdomar. Bibliotek, med möjlighet till mycket mer än bara låna böcker, finns på två platser, med sammanlagd öppettid 45 timmar i veckan.

525 elever har fått undervisning i våra skolor. 

Gullspångs kommun gick med i Avfall Östra Skaraborg och beslut om nya avfallsföreskrifter fattades.

Under året har 513 meter ledningar bytts ut eller nyanskaffats, 610 miljoner liter rent vatten har producerats och 548 miljoner liter vatten har renats.

89 bygglov har beviljats och 14 livsmedelsregistreringar har utfärdats.

Beslut fattades om gratis buss för alla för alla över 75 år och en extra tur på Kinnekullebanan köptes till.

55 personer har fått vård och omsorg varje dag, dygnet runt, hela året inom de särskilda boendena och cirka 150 personer har fått hjälp, vård och stöd i hemmet efter sina egna behov, ibland dag som natt. Hälso- och sjukvård har getts till 150 personer. Många har genom kommunal hälso- och sjukvård fått avancerad sjukvård i hemmet. Det fanns under 2016 ingen som behövde vänta på att få plats på särskilt boende i kommunen. Det finns ungefär 50 personer i kö till kommunens trygghetsboende.

60 personer med någon form av funktionsnedsättning har genom olika typer av insatser från kommunen fått möjlighet att leva som andra, utifrån goda levnadsvillkor.

185 hushåll har fått ekonomiskt bistånd när inkomsterna inte räckt till.

108 barn har befarats befinna sig i riskzon för att fara illa av någon i omgivning och 43 ansökningar har kommit in där föräldrar eller närstående ber om att få stöd från kommunen gällande barn. Ärendena har utretts och ofta lett till stödinsatser av något slag.

21 personer med beroendeproblem har fått behandling och stöd.

Kommunen har 2016 tagit emot 57 nyanlända (32 vuxna, 22 barn) samt tre ensamkommande barn. Dessa är en god förutsättning för fortsatt tillväxt i kommunen.

Det bildades en ny verksamhet för integration, studier och arbete (VISA).

Ett antal åtgärder vidtogs för att göra Gullspång mer attraktivt; infarten till Gullspångs centrum, ett nytt arrendeavtal och utvecklingsplan för Barfotens camping, ställplatsen på Göta Holme har fått ett nytt skötselavtal, kajen i Badängsparken har delvis reparerats och vassröjning påbörjats.

Bostadsbyggandet har satt fart genom att Åsterudsbacken i Hova byggs om till 24 nya lägenheter. Beslut om en ny förskola fattades samt en omfattande renovering av kommunens skolor. Ny förskoleavdelning öppnades på Lysmasken.

Detta och mycket mer hände under 2016, läs gärna mer i Årsredovisningen.

Här kan du läsa hela Årsredovisningen 2016PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun