Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Fiberutbyggnad

Gunnar Bohlin, Jan Hassel, Daniel Johansson och Henrik Larsson

I kommunens tätorter Gullspång, Hova och Skagersvik har Skagerns Energi AB, som är ett av kommunen helägt bolag, fått uppdraget att bygga ett stadsnät. Just nu pågår grävning i Hova område 1.

Vid utbyggnaden av nätet i dessa tätorter har beslut tagits att man drar fram slang till samtliga fastigheter. Till dem som inte valt att ansluta sig slutar slangen i tomtgräns vilket gör att det är enkelt ansluta sig i efterhand. Det blir då till ett högre pris än för dem som beställt detta direkt. För de som beställer under tiden som kampanjen för respektive område pågår är kostnaden 13 500 kronor. För efteranslutning i Gullspång, Hova och Skagersvik är priset 23 500 kronor.

Skagersvik

Skagersvik, blev färdig i november 2016. I Skagersvik finns det för närvarande 62 kunder anslutna vilket är cirka 60 % av hushållen.

Hova område 1

Nu pågår utbyggnaden i Hova område 1. Grävningen påbörjades den 19 december och arbetet kommer pågå så länge vädret tillåter. Pe-Ge:s Schakt har utsetts till gräventreprenör, projektering har utförts av Håkan von Knorring och projektledare är Gunnar Bohlin. Hova område 1 beräknas vara driftsatt någon gång på försommaren 2017.

Anmäl din fastighet

Under februari kommer informationsmöten hållas för kommande områden i Gullspång och Hova. Beroende på hur upphandlingarna går framöver och val av metod kan man inte ge något slutdatum för hela utbyggnaden idag. Målsättningen är dock att hela utbyggnaden skall vara klar senast 2019.

För att få mer information och anmäla sin fastighet kan man gå in på www.openbit.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och där klicka på Anslut dig, sedan välja Aktuella områden i Gullspång och till sist identifiera vilket område man tillhör, till exempel Hova område 1.

Kommunfullmäktige har gett en borgen på 15 miljoner kronor till Skagerns Energi för denna utbyggnad. Beslut gällande utbyggnad har tagits i stor enighet både i kommunstyrelsen och av bolagets styrelse, något som gynnat processen.

Skagerns Energi har ett samarbetsavtal med Vänerenergi att det är de som står för projektering och gör upphandlingarna för detta arbete. För försäljning och administration för anslutningar och tjänster i nätet används ett bolag som heter Openbit. För närvarande är det Fastbit som är kommunikationsoperatör.

Sex fiberföreningar

På landsbygden i kommunen samt i Otterbäcken har fibernät etablerats av sex föreningar varav fyra är driftsatta. Driftsatta är Amnehärad, Bråta, Bredbandsföreningen Skagern Unden och Thasse. Otterbäcken beräknas vara driftsatt under vintern 2017 under förutsättning att vädret medger detta. Södra Råda blir troligen driftsatt under våren 2017. Samtliga hushåll har blivit tillfrågade om att få in fiber till sina fastigheter. Anslutningsgraden ligger för fastboende på cirka 75 %. Näten är förberedda för att kunna ansluta samtliga, dock blir kostnaden för de som vill ansluta sig i efterhand avsevärt större än för de som valt att ansluta sig direkt.

Dessa sex föreningar har bildat en gemensam övergripande förening som heter Gullspång fibernät ekonomisk förening (GFEF). Den föreningen gör gemensamma upphandlingar av kommunikationsoperatör, ekonomihantering, service, mm.

Fiberutbyggnaden i Sverige

Över hela landet pågår det en utbyggnad av fiber. Riksdagen har satt upp ett mål som säger att minst 80 % av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband senast år 2020. I nästan samma takt som utbyggnaden sker, främst på landsbygden, släcks det fasta kopparnätet ner vilket gör att behovet av en fast anslutning ökar. Det finns även trådlöst som alternativ, något som fungerar bra, dock är man inte garanterad en fastställd hastighet, det beroende på hur många som för tillfället utnyttjar kapaciteten. Fastigheten kan inte heller ligga i en radioskugga. Med en fast fiberanslutning vet man både att man är uppkopplad och vilken kapacitet man har.
Gullspångs kommun har tillsammans med Västra Götalands regionen satsat medel för att bygga ett så kallat stamnät på landsbygden. Genom denna satsning som gynnat kommunens fiberföreningar tillsammans med beslutet att bygga ett kommunalägt stadsnät når Gullspångs kommun riksdagens mål. Gullspång är med detta ganska unikt då samtliga kommunens innevånare erbjudits fiber.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun