Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Under några veckor i april i år erbjöds alla som besökte socialtjänsten i Gullspångs kommun att besvara en brukarenkät. Enkäten gjordes för att få en bild av hur man uppfattar servicen när det gäller bland annat bemötande och tillgänglighet. Målsättningen är att varje år genomföra en brukarundersökning som ett led i verksamhetens fortlöpande förbättringsarbete.

Som helhet visar brukarundersökningen på ett positivt resultat. Extra bra resultat fick frågorna om ifall socialsekreteraren lyssnar på och visar förståelse för den enskilde. Ett utvecklingsområde där resultaten ligger något lägre är upplevelsen av det egna inflytandet.

Här kan du läsa resultatet av brukarenkäten inom individ- och familjeomsorgen som utfördes i april 2016.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-15

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun