Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Ny verksamhet för integration, studier och arbete

För att öka samverkan så att den enskilda individen får störst nytta av samhällets insatser läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen samman i en ny verksamhet med gemensam verksamhetschef/rektor. Den 12 september tillträder Anita Thorsberg Ladinek tjänsten som ny verksamhetschef för integration, studier och arbete.

Verksamheten har i uppdrag att hjälpa målgruppen att komma vidare i sin utveckling på arbetsmarknaden så att den enskilda individen får störst nytta av samhällets insatser och når sina mål.
Enheterna låg tidigare administrativt under olika nämnder, verksamheter och chefer. Nu samlas allt under kommunstyrelsen med en verksamhetschef för att underlätta samverkan i frågorna som rör integration, studier och arbete. För att underlätta för målgruppen kommer Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen samt integrationsarbetet samlas i gemensamma lokaler i Skagersvik. Lärcentrum kommer att finnas kvar i nuvarande lokaler i Otterbäcken.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-24

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun