Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Ansök om bidrag till integrationsfrämjande projekt

Tecknade händer i olika färger

200 000 kronor ska fördelas till föreningar som vill bedriva projekt med syftet att på olika sätt främja integration.

Kommunen definierar ett integrationsfrämjandeprojekt enligt följande ”ett projekt innehållandes aktiviteter som skapar förutsättningar till möten mellan nyanlända och det svenska samhället”. Varje ansökan kommer att bedömas mot definitionen samt nedanstående krav och urvalskriterier. 

Krav

  • Projektets aktiviteter ska vara öppna för alla som vill delta.
  • Projektets aktiviteter ska hållas i lämpliga och drogfria miljöer.
  • Projektets aktiviteter ska geografiskt ske inom Gullspångs kommun.

Urvalskriterier

  • Projekt som på olika sätt planerar att samarbeta/samverka med andra parter kommer prioriteras.
  • Projekt vars aktiviteter bedöms rikta sig till en bred målgrupp kommer prioriteras.

Ansökningarna kommer att handläggas löpande under 2016.
Här kan du läsa mer om stödet samt ta del av ansökningsblankett, riktlinjer och redovisningsblankett.

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-30

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun