Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Stöd och hjälp till anhöriga som mist en familjemedlem i självmord

Lilla Posom är en grupp där anhöriga kan få stöd och hjälp. Gruppen som består av olika delar av kommunens verksamheter, primärvården, privata hälsovården samt kyrkor och samfund har som syfte att erbjuda råd och stöd till anhöriga som har en närstående som begått självmord.

Har du en närstående som tagit sitt liv?

Det är en svår situation att befinna sig i. Den som har drabbats av denna svåra förlust måste leva vidare i ett kaos av grubblerier och känslor av sorg. Samtidigt pågår livet utanför och allt förväntas fungera som vanligt. Det är normalt att få kroppsliga och själsliga reaktioner i samband med sorg. Det kan vara till hjälp att tala om sina tankar och känslor med en utomstående, professionell person eller någon som delar samma erfarenhet.
Känner du så, ring gärna någon av nedanstående nummer för att få stöd och vägledning:
• Närhälsans vårdcentral – 0551-283 19 eller 0702-15 88 22
• Skagerns vård och hälsoenhet – 0551-204 65
• Socialtjänstens reception – 0551-360 80
• Svenska kyrkans präst, Amnehärads församling – 0551-285 47
• Svenska kyrkans präst, Hova församling – 0506-185 24
• Frikyrkornas pastor, Gullspång/Hova – 0732-18 60 70
• SPES Göteborg (Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd) – 031-775 79 77

Mer information finns att läsa i Lilla Posoms informationsfolderPDF
Samt på sidan anhörigstöd här på kommunens webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-18

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun