Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänhetens frågestund på Kommunfullmäktige

Nu har allmänheten chansen att ställa frågor under Kommunfullmäktiges möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in en skriftlig fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan komma och framföra den personligen i Kommunfullmäktige.

Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för frågornaPDF

Frågorna skickas in till:
Gullspångs kommun
Box 80
548 22 Hova

eller via e-post till: Kommunledningskontoret

Märk frågan med "allmänhetens frågestund"

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-18