Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Information om projektet försköning Gullspångs centrum

Under hösten har två dialogmöten genomförts angående projektet försköning av Gullspångs centrum. Här presenteras de förslag och idéer som framkom. Förslagen ligger till grund för den plan som nu ska tas fram och presenteras för politiken under vintern. Det är först när planen är beslutad politiskt som arbetet kan påbörjas.

Syftet med dialogmötena var att få medborgarnas och näringsidkarnas synpunkter på lämpliga åtgärder för att försköna Gullspångs centrum. Många bra och kreativa förslag på hur man kan förbättra och försköna Gullspångs centrum kläcktes på dessa möten. Vi lovade att sammanställa en lista och informera vilka förslag som kommit fram. 

Enbart förslag inget är beslutat ännu

Vi vill tydliggöra att detta är förslag som tas med i arbetet när vi under vintern arbetar fram den plan för försköning av Gullspångs centrum som ska upp till politiskt beslut. Ingen av dessa förslag är beslutade ännu. Under november togs ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med planen och att infarten vid väg 26 ska prioriteras i projektet. Vilket också framkom tydligt under dialogmötena. Vårt syfte med att presentera de idéer som framkommit är att vi vill skapa en öppenhet och ytterligare dialog angående våra utvecklingsfrågor.

Här följer en sammanställning av de förslag och idéer som framkommit i denna dialog.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-25

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun