Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Information om ombyggnad av Allmänna vägen på sträckan Pirvägen-Navigatörsvägen i Otterbäcken

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Allmänna vägen på sträckan Pirvägen-Navigatörsvägen. En gång- och cykelväg är planerad att byggas på östra sidan av Allmänna vägen. Utförandet är av samma typ som norr om Gallernäsets skola. Arbetet kommer att utföras av kommunen.

Tider
Byggstart i slutet av September
Avslutande asfaltering i December

Trafik
Under arbetet kommer framkomligheten tidvis att var begränsad på Allmänna vägen. Trafikomledning av södergående körfält kommer att ske via Pirvägen, Neptunvägen och Navigatörsvägen.

Kontakter
Arbetsledare: Håkan Gustavsson
E-post: hakan.gustavsson@mariestad.se

Projektledare: Johan Bengtsson, tel: 0501- 75 61 72
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-18

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun