Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Gullspångs kommun på plats 20 i Sverige gällande företagens tillväxt

Årets Företagarkommun är en årligen återkommande undersökning där den lokala tillväxten mäts  i Sveriges samtliga kommuner. Där rankas alla kommuner efter hur snabbt kommunens företag har växt sedan föregående år. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC.

Lokal tillväxt kan vara väldigt lättrörlig, vilket gör att resultaten i Årets Företagarkommun ofta har stora svängningar från år till år. En kommun med låga tillväxttal får en lägre bas att jobba från vilket kan göra det enklare för kommunens näringsliv att nå höga tillväxttal året därpå. Årets Företagarkommun går i första hand ut på att belysa dessa svängningar och visa hur kommunernas värdefulla tillväxt har tillkommit.

Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet år. Det är något helt annat att göra det år efter år. Denna uthålliga tillväxt är viktig för ekonomisk stabilitet, sysselsättning och den kommunala välfärden. Räknar man samman resultatet de senaste 5 åren, för att få måtten på långsiktig och hållbar tillväxt hamnar Gullspångs kommun på plats 93 i Sverige.

Årets Företagarkommun har publicerats sedan år 2004, vilket gör årets undersökning den tolvte i ordningen. Vilka kommuner har lyckats bäst de senaste fem åren? Vilka kommuner har lyckats mindre bra?

Genom att mäta de genomsnittliga rankingpoängen i de fem senaste undersökningarna1 får vi en fingervisning om var tillväxten är starkast i ett längre perspektiv. De variabler vi studerar är tillväxt i omsättning, resultattillväxt, ökning av antalet aktiebolag samt förbättrad kreditvärdering.

Här nedan kan du ta del av hela rapporten:
Årets företagarkommun i Västra Götaland 2015PDF
Årets företagarkommun uthållig tillväxtrankning 2015PDF

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-01

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun