Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Ny politisk organisation

Från juni 2015 så övergår Gullspångs kommun till en traditionell nämndsorganisation. Två nya nämnder ersätter då barn- och utbildningsutskottet, IFO/LSS utskottet samt äldreomsorgsutskottet. Allmänna utskottet byter namn till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

De nya nämnderna består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare och heter Barn- utbildning och kulturnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder i Gullspångs kommun

Kommunstyrelsen
Barn- utbildning- och kulturnämnd
Revisionen
Vård- och omsorgsnämnd
Valnämnd
Överförmyndare

Nämnder gemensamma med Töreboda och Mariestad

IT-nämnd 
Lönenämnd 
Miljö- och byggnadsnämnd 
Teknisk nämnd

Nämnd gemensam med Mariestad

Avfallsnämnd 

Nämnd gemensam med Töreboda

Nämnden för Ekonomiadministration

Utskott i Gullspångs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalutskott

Vill du läsa mer om den politiska organisationen i Gullspångs kommun samt ta del av handlingar och protokoll se under Kommun & Politik / Politik och delaktighet.

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-17

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun