Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Renovering av skollokaler på Regnbågsskolan, Gullstensskolan, Bikupan och Lysmasken

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera skollokalerna på Regnbågsskolan, Gullstensskolan, Bikupan och Lysmasken för sammanlagt 40 miljoner kronor. Några av åtgärderna som redan är planerade är fönsterbyte på Gullstensskolan 7-9 samt värme- och ventilationsåtgärder på skolorna som ingår i förstudien.

 -Vi ser väldigt positivt på att man beslutat att renovera lokalerna säger Yvonne Kjell, skolchef . Nu återstår planering för hur renoveringen ska utformas genom en tät dialog med verksamheterna. Det är viktigt att alla inblandade känner sig delaktiga i processen och får möjlighet att framföra sina önskemål och synpunkter. Detta arbete ser vi fram emot till hösten, säger Yvonne.

Ovan nämnda lokaler har under ett flertal år varit föremål för diskussioner där många olika förslag utretts och projekterats, var och ett för sig. Lokalerna har ett antal brister, vilka är kända sedan tidigare. För att få ett samlat grepp beslöt kommunchefen att göra en förstudie som ger en samlad bild av skollokalernas behov, status och ekonomi. Förstudien pekar på att en renovering av befintliga lokaler blir mest ekonomiskt fördelaktigt.  

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-30

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun