Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Information från Gullspångs fibernät ekonomisk förening

Arbetet i de olika fiberföreningarna är i full gång. Här kan ni läsa om hur långt de har kommit i sitt arbete samt om det nytecknade avtalet med Net at Once Sweden AB.

Amnehärad fiber ekonomisk förening har påbörjat blåsning av fiber. Om allt fungerar kan det levereras en internetuppkoppling till 31 januari 2015. TV och telefon blir klart senare i vår. Övriga föreningar väntar nu att få klart med sina bidragsansökningar

BFSU (Skagern-Unden) har startat byggandet av stamnätet i sitt fiberområde och är i stort sett färdigprojekterade.

I Thasse pågår projektering och där ligger stamnätet som är i deras område ute på upphandling.

Bråtas förening har gjort klart med entreprenör och projekterar för fullt.

Södra Råda har kommit en bra bit på väg med medlemsvärvning och startat sin projektering.

Otterbäcken har bildat en fiberförening och väntas ta nästa steg i processen inom kort.

I Hova har det varit två informationsmöten varav det senaste var väl besökt där de närvarande visade ett stort intresse av en fiberutbyggnad. Troligen bildas det en förening inom kort som kan söka bidrag.

Samtliga föreningar arbetar med att förmå så många som möjligt att ansluta sig i så tidigt skede som möjligt. För att kunna få till en fiberutbyggnad krävs att man är ett visst antal i ett område. Antalet påverkar kostnaden och dessutom bidraget. För de som vacklar och tänkt ansluta sig senare vet föreningarna bara att det blir väsentligt dyrare för dem som kommer i efterhand. Anslutningskostnaden är billigare för de som tecknar avtal innan grävningar startar tack vare bidragen föreningarna erhåller, inga extra kostnader tillkommer heller för den utrustning som kommunikationsoperatören levererar tillfastigheten.

Gullspångs fibernät ekonomisk förening (GFEF)

Gullspångs fibernät ekonomisk förenings styrelse har vid styrelsemötet i november beslutat att tilldela Net at Once Sweden AB upphandlingen av kommunikationsoperatör.

Avtalet undertecknades vid möte andra december och gäller i fem år från det att den sista medlemsföreningen driftsatts. Därefter finns en option på ytterligare två år.

Avtalet innebär att medlemmarna i fiberföreningarna Amnehärad, Thasse, Bråta, BFSU (Skagern-Unden) och Södra Råda kommer erbjudas ett grundpaket, en så kallad tripple play tjänst, som innehåller internetuppkoling 200/200, IP-telefoni samt ett TV-paket innehållande 20 kanaler  till en kostnad av 281:-/månad exklusive serviceavgift. Serviceavgiften ska beslutas av föreningarna, för Amnehärad är den satt till 50:-/månad. Liknande erbjudande får även tillkommande föreningar till GFEF. I dagsläget pågår bildande av föreningar i bland annat Otterbäcken och Hova.

Kunderna erbjuds även möjlighet att ansluta sig till ett öppet nät där man själv väljer tjänsteleverantör enligt leverantörens prislista.

Affären, med de som idag är anslutna, handlar totalt om en omsättning på dryga 20 miljoner kronor.

Information om Net at Once.

Net at Once (NAO) är en småländskt Internetoperatör med 17 år i branschen. Med utgångspunkt från huvudkontoret i Växjö har NAO nu tecknat avtal med leverans av Internet tjänster till 8 000 hushåll i byanät, varav ca 1 000 st i Gullspångs Kommun.

Sedan tidigare har man ca 27 000 privat och företagskunder uppkopplade. Förutom tjänsterna bredband, tv och telefoni, kan nämnas mobiltelefoni och mobilt bredband.

” Vi gillar långsiktiga relationer, och har i fredags också tecknat avsiktsförklaring med Svenljunga kommun om fiber till hela tätorten” säger VD Jerry Bengtsson.

Länk till mer information om bredbandsutbyggnaden i Gullspångs kommun

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-24

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun