Över 30 genomförda aktiviteter i arbetet med att stärka näringslivsklimatet

I syfte att stärka kommunens näringslivsklimat antog kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, under mars förra året, en näringslivsstrategi tillsammans med en handlingsplan. Handlingsplanen som innehåller aktiviteter för att nå målen i strategin har nu, efter cirka ett år, utvärderats.

I handlingsplanen finns aktiviteter för kommunens olika verksamheter och innefattar allt från företagsbesök till att arbeta med förbättringar i syfte att nå en ökad trygghet i kommunen. Gemensamt för aktiviteterna är att de ska resultera i en ökad dialog och förbättrad samverkan mellan kommunen och lokala näringsidkare. I utvärderingen som nu har gjorts, och presenterats för kommunstyrelsen, framkom att över 30 aktiviteter har genomförts sedan planen antogs.

”Vi är än så länge i startgroparna i arbetet med att stärka näringslivsklimatet i kommunen, men det är väldigt bra att vi är igång och att vi i våra olika verksamheter följer handlingsplanen och genomför aktiviteterna”, säger Katariina Ikonen, samhälls- och näringslivsutvecklare, och fortsätter:

”Arbetet som vi påbörjade under förra året har bland annat inneburit att vi fått möjlighet att träffa företagen mer än tidigare, bland annat genom olika besök ute hos företagen men också genom ett flertal näringslivsträffar.”

Arbetet med att stärka näringslivsklimatet fortsätter

Den antagna strategin gäller från 2023 till och med 2026, men handlingsplanen med aktiviteterna är ett levande dokument som inför varje verksamhetsår kommer att utvärderas och uppdateras med aktiviteter inom områden som kommunen behöver jobba med. Enligt Svenskt Näringslivs senaste undersökning är service och bemötande, samt upphandlingar, några av de områden som kommunen behöver förbättra.

Arbetet med att stärka näringslivsklimatet ingår bland annat i kommundirektörens ledningsgrupp, där frågor som avser samverkan mellan kommunen och näringslivet är prioriterade. Kommundirektör Mats Öman säger att:

”Det märks att kommunen menar allvar när det gäller att lyssna till näringslivets behov och att vi som kommun, i den mån det är möjligt, vill skapa goda förutsättningar för att kunna etablera sig och driva företag i vår kommun.”

”Våra redan etablerade företag och eventuella kommande företagsetableringar är väldigt betydelsefulla för oss och det är därför viktigt att vi nu fortsätter detta arbete. Kommunen ska vara en samlande kraft i utvecklingen av ett starkt och hållbart näringsliv”, säger Björn Thodenius, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Katariina Ikonen, samhälls- och näringslivsutvecklare
Telefon: 0506-362 95
Mejl: katariina.ikonen@gullspang.se

Mats Öman, kommundirektör
Telefon: 0506-362 87
E-post: mats.oman@gullspang.se

Björn Thodenius
Telefon: 0551-362 80
E-post: bjorn.thodenius@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: