Tänk säkert under informationssäkerhetsmånaden

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen "Tänk säkert", med syfte att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Det gemensamma temat 2023 är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

Kampanjen Tänk säkert ämnar öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet, sårbarheter och risker, samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott. På MSB:s webbplats finns bland annat råd och checklistor för hur du som enskild person, eller anställd, kan skydda dig och din arbetsgivare mot dessa hot. Att skydda din viktigaste information, helt enkelt.

Mer information

På MSB:s webbplats hittar du mer information om informationssäkerhet

Tänk säkert, msb.se Länk till annan webbplats.

Informationssäkerhetsmånaden, msb.se Länk till annan webbplats.

Metoder som används vid cyberangrepp, msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jimmy Palmqvist
Informationssäkerhetssamordnare MTG
Telefon: 0501-75 50 52
E-post: informationssakerhet@mariestad.se