Elever besöker företag under Öppet-hus-dag

Bilden består av två fotografier, ett fotografi på arbetare som står i grupp och den andra av en lärare som undervisar en elev

Den 19 oktober anordnar Gullspångs kommun tillsammans med Kraftgruppen och medverkande företag en Öppet-hus-dag där elever får besöka industrier i kommunen. Under dagen hoppas man kunna öka ungdomars intresse för industrin och för företagen i vårt närområde. Liknande koncept anordnas även i Töreboda och Mariestads kommuner under denna dag.

Då det finns ett framtida stort behov av arbetskraft och kompetens inom industrin är förhoppningen med denna dag att fler unga ska bli intresserade av industri och teknik. Dagen syftar till att ge eleverna kunskap om företagen i närområdet och ge eleverna en bild av den moderna industrin, samt skapa ett utbyte mellan företag och elever.

Från Gullstensskolan kommer elever i årskurs 8 att delta och från vuxenutbildningen kommer en SFI-klass att medverka.

Tre företag öppnar upp sina verksamheter

Företagen som eleverna ska besöka är Nimoverken AB, Partex AB och Zinkano AB. Vid besöken gör företagen en presentation av sin verksamhet och sedan visas eleverna runt i verksamheten. Eleverna får också möjlighet att ställa frågor och få svar på deras funderingar.

Eleverna kommer att vara uppdelade i tre grupper, vilka kommer att få åka buss mellan de olika företagen.