Gullspång och Töreboda kommuner deltar i beredskapsveckan

25 september till 1 oktober kommer Gullspång och Töreboda kommuner att delta i Beredskapsveckan, som i år har temat ”Öva!” Kommunerna kommer under dagarna att genomföra olika övningar inom verksamheterna och också sprida kunskap och informera internt och externt för att öka invånarnas och medarbetarnas egenberedskap.

Med årets tema "Öva!" vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

"Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata med invånarna och medarbetarna om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Vi passar på att öva våra egna organisationer och vi vill uppmana alla invånare i kommunerna att passa på att öva sin hemberedskap", säger Karin Berg, säkerhetssamordnare i Gullspång och Töreboda.

Måltidsverksamheten tillagar krismat

Som en del i temat Öva! kommer måltidsverksamheten på Gullstensskolan Gullspång och Centralskolan Töreboda att under en dag tillaga och servera krismat till elever och personal. Köken kommer då att sakna el och vatten och maten kommer att tillagas utomhus med hjälp av koktrossar, som kommunerna får låna av Räddningsverket Skaraborg.

Aktiviteter för att öka egenberedskapen

Under beredskapsveckan kommer kommunerna också genomföra flera aktiviteter, så som utrymning inom olika verksamheter. Man kommer också att internt och externt informera inom temat Öva! för att öka medarbetarnas och invånarnas egenberedskap.

"Allmänheten förväntas att klara sig utan samhällets stöd i 7 dagar vid en kris, det är därför väldigt bra att öka sina kunskaper kring kris och beredskap, samt att öva. MSB har tagit fram mycket material och övningar inför veckan som vi i kommunerna kommer att sprida vidare", säger Karin.

 

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Länk till övningsverktyget Sju dagar
https://www.msb.se/hemberedskap Länk till annan webbplats.

Länk till övningsfoldern Sju dagar för utskrift och tryck
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/kampanjmaterial-2023/ Länk till annan webbplats.