MTG-kommunerna uppmärksammar dagvattnets dag med besök på förskola och skola

Under denna vecka kommer MTG-kommunerna att uppmärksamma dagvattnets dag, vilken infaller på söndag 24 september. I år satsar kommunernas gemensamma avdelning för vatten och avlopp (VA) att nå ut till kommunernas yngre invånare, detta genom att bland annat besöka en förskola och en klass i årskurs 2.

VA-avdelningen kommer under veckan att besöka Otterbäckens förskola i Gullspångs kommun och klass 2 på Högelidsskolan i Mariestads kommun.
Under besöken kommer medarbetarna från VA att berätta för barnen om vattnets spännande väg - från regndroppe till brunnar, ledningar och till närmsta utlopp.
De kommer också berätta om vikten att ta hand om vattnet och varför man till exempel inte ska slänga skräp på gatan.

Schabloner vid dagvattenbrunnar

För att uppmärksamma dagvattnets dag kommer VA-avdelningen också att måla schabloner vid dagvattenbrunnar vid flera av kommunernas förskolor och grundskolor.
Schablontexterna, som är anpassade utefter kommunerna, kommer vara: ”Här börjar Vänern”, ”Här börjar Friaån” och ”Här börjar Älven”. Texterna ska avspegla
att det vi slänger på marken eller spolar ut på gatan till slut hamnar i våra sjöar och vattendrag. Dessa sjöar och vattendrag är vatten som vi bland annat badar i,
där det lever en mängd vattenlevande djur och insekter och där vi i vissa fall tar vårt dricksvatten från.

Planerade besök på förskola och skola

Otterbäckens förskola: torsdag 21 september klockan 10:30
Högelidsskolan: fredag 22 september klockan 9:30

Kontakt

Ida Roos, Miljöingenjör MTG
Telefon: 0501-75 61 46
E-post: ida.roos@mariestad.se