Risk för höga vattenflöden

SMHI fortsätter att varna för regn och höga vattenflöden.

Just nu råder det höga vattenflöden på flera platser i Skaraborg. SMHI har i Gullspångs kommun utfärdat gul varning idag måndag och röd varning i morgon tisdag och onsdag.

Enligt prognosen ska det komma stora regnmängder de närmaste dagarna - exakt hur mycket är svårt att veta. Dessa förutsättningar gör att det finns risk för översvämningar.

Gullspångs kommun följer utvecklingen mycket nära och har löpande dialog och samverkar med bland andra Länsstyrelsen, SMHI, Trafikverket och Räddningstjänsten, såväl som verksamheter inom kommunen.

Trafikverket informerar att de idag måndag gått upp i stabsfunktion.

Det är viktigt att du som invånare håller dig uppdaterad om läget och hjälper till att förebygga översvämning i och kring din fastighet.

Så skyddar du dig mot översvämning vid höga vattenflöden - tips på beredskap:

• Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

• Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.

• Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.

• Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.

• Placera bilen på en hög plats.

• Täta källarfönster och ventilationsöppningar.

• Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.

• Följ läget via nyhetsrapportering i media samt väderläget via SMHI

Mer information om väderläget och fler tips om hur du kan och bör skydda ditt hus och din egendom vid risk för översvämning hittar du via nedan länkar;

https://www.smhi.se Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

https://www.msb.se Länk till annan webbplats.
(Råd vid översvämning)

Vid pågående akut situation till exempel översvämmad källare ring 112.

Sidan senast uppdaterad: