Forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Bilden föreställer en pappa som hjälper ett barn att cykla. Bilden är svartvit

Gullspångs kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare från 10-års ålder. En pilotstudie har genomförts innan uppstart av forskningsprojektet.

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

Enkäten nås via denna länk Länk till annan webbplats.

Vid frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon kontakta: ina.siby@vgregion.se.

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.