Eldningsförbudet är upphävt

Eldningsförbudet i Gullspångs kommun är upphävt på inrådan av Räddningstjänsten Skaraborg.

Gullspångs kommun upphäver det beslut om eldningsförbud som fattades för kommunen den 16 juni 2023. Det betyder att det är tillåtet att grilla och elda enligt de vanliga säkerhetsreglerna.

Tänk på:

  • Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser.
  • Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.
  • Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla.
  • Var på en lämplig plats med tillräckligt avstånd till brännbart material.
  • Ha tillgång till tillräcklig släckutrustning.
  • Beakta rådande väderförutsättningar.
  • Lämna inte elden eller grillen obevakad.
  • Släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar, tills den är kall och har slocknat.

Sidan senast uppdaterad: