Nyttjanderättsavtal med företaget DeepGrd

Bild på fyra personer som sitter runt ett bord. Personerna kollar leende in i kameran. På bordet ligger papper och pennor

Gullspångs kommun har idag skrivit ett nyttjanderättsavtal med företaget DeepGrd, vilka är ett företag som arbetar för att lagra överflödig energi.

Om DeepGrd får de tillstånd de behöver, kommer de att i Otterbäcken, vid vägen ner mot Moelven, påbörja ett testprojekt att spara och lagra överflödig energi i containrar. Marken som de kommer att nyttja ägs av kommunen, därav har ett nyttjanderättsavtal skrivits.

Projektet är ett samarbete mellan DeepGrd och Ellevio, där anläggningen kommer att kopplas upp mot Ellevios befintliga transformatorstation. Anläggningarna består vanligtvis av 1-15 batterier i containers eller skåp som står på en grus-eller betongbädd. Anläggningen tar upp överflödig energi, som lagras och sparas som en backup ”powerbank” och aktiveras endast vid enstaka problem med elnätet. Anläggningen kommer inte att stjäla någon effekt från det vanliga elnätet tack vare solceller som täcker driften.

Första steget i projektet är att företaget ska söka de tillstånd som behövs och göra utredningar.