Mark för bete

Gullspångs kommun har ett antal mindre markområden som har identifierats som lämpliga för bete, där djurägare erbjuds nyttja marken för bete.

Om intresse finns skrivs ett tillfälligt brukningsmedgivande för säsongen. Först till kvarn gäller.

Kommunen kan inte ge några garantier eller hållas ansvarig för markens beskaffenhet (inkluderat skador på djur på grund av nedskräpning). Djurägaren som släpper djur på bete är skyldig att stängsla in markområdet, utöva tillsyn och ta bort stängsel när säsongen är över.

De områden som identifierats i ett första skede är:

  1. Område kring Amnegården i Gullspång
  2. Område på Göta Holme i Gullspång
  3. Område i de norra delarna av Skagersvik
  4. Område i de södra delarna av Gårdsjö

Kommunen ställer sig också positiv till förfrågningar om bete på kommunal mark som inte identifierats i detta skede.

Kontakt

Katariina Ikonen
Samhälls-och näringslivsutvecklare
Telefon: 0506-362 95
E-post: Katariina Ikonen

1. Område kring Amnegården i Gullspång

2. Område på Göta Holme i Gullspång

3. Område i de norra delarna av Skagersvik

4. Område i de södra delarna av Gårdsjö