Luftprover Gullspångs förskola

Vi har fått tillbaka de luftprover som tagits på Gullspångs förskola, avdelning Gul, Röd, Brun, Grön och Blå.

Luftproverna på avdelningarna Gul och Röd visar på normala värden av samtliga ämnen, vilket innebär att det är okej för barn och personal att vistas i lokalerna.

På avdelningarna Brun, Grön och Blå visar proverna på en lätt påverkan av träskydd, vilket innebär att analysen har noterat att det finns till exempel tryckimpregnerat trä.

Inga höga värden av något har noterats i något av proverna, men avdelning Brun, Grön och Blå kommer fortsatt hållas avstängda. Möte för vidare diskussion om renoveringar är inplanerad.

Sidan senast uppdaterad: