Positivt besked för projekt i Otterbäcken

Projektet ”Destination Vänerriviera Otterbäcken”, som drivs gemensamt av kommunen, föreningar och företag, har fått ett positivt besked från Leader.

Beskedet innebär att projektet är prioriterat av Leader och att det ska vidareförmedlas till Jordbruksverket för ett slutgiltigt beslut om finansiering på 1,3 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att utveckla Badängsparken och skapa en attraktiv plats för både kommuninvånare och besökare. Man vill bland annat skapa fler lekmöjligheter för barn och ordna båtgästhamnplatser med service vid kajen. Projektmedlemmarna hoppas att projektet ska bidra till en högre levnadsstandard för invånarna och ett ökat besökarantal, som i sig skulle kunna generera bra förutsättningarna för befintliga och potentiella nya verksamheter i området.

- Det är verkligen ett väldigt glädjande besked att Leader prioriterar projektet! Badängsparken är det största grönområdet i Otterbäckens norra del och en viktig del av samhället. Parken är Otterbäckens gröna hjärta där bland annat många föreningar anordnar olika aktiviteter och tillställningar, säger Pia Lidvall, ordförande i Otterbäckens byalag som är med i projektet.

Nästa steg i projektet är att ansökan går vidare till Jordbruksverket för slutgiltigt beslut om finansiellt stöd.

En glad person (Pia Lidvall, ordförande i Otterbäckens byalag) står med händerna upp i luften på en grön gräsmatta (Badängsparken). I bakgrunden syns träd och vatten.

Pia Lidvall, ordförande i Otterbäckens byalag, i Badängsparken

Sidan senast uppdaterad: