Kommunen gästades av landshövdingen

Besök från landshövdingen i Västra götaland.

Från vänster: Göran Lidström (Vänerhamn), Maria Gustafsson (Vänerhamn), Victor Albertsson Tidestedt, Björn Thodenius, Sten Tolgfors, Jenni Strand, Mats Öman, Sandra Brotebäck (Länsstyrelsen), Marion Johansson.

Under fredagsförmiddagen gästades Gullspångs kommun av Västra Götalands landshövding Sten Tolgfors. På agendan fanns besök vid laxtrappan och på Vänerhamn i Otterbäcken, samt dialoger kring bland annat infrastruktursatsningar, strandskydd och miljöskulder.

Sten Tolgfors, som sedan 1 september 2022 är Västra Götalands landshövding, besöker nu länets kommuner för att lära sig mer om viktiga lokala frågor och för att prata om hur länet kan samarbeta. Sten betonade att vi nu har stora möjligheter i vårt län, med historiskt omfattande investeringar som planeras de närmaste åren. Han menar också på att det krävs en länskänsla där alla kommuner i länet är beroende av varandra för att få allt på plats.

Från kommunen deltog kommundirektör Mats Öman, kommunalråd Björn Thodenius, 1:e vice kommunstyrelseordförande Victor Albertsson Tidestedt, oppositionsråd Jenni Strand och kanslichef Marion Johansson.

”Det känns bra att vi har fått möjlighet att visa upp kommunen och bland annat diskuterat vikten av sjöfart via hamnen i Otterbäcken och de utmaningar som finns med bland annat dialogen om ombyggnation av slussar. Det känns också bra att vi har fått möjlighet att träffas vilket underlättar fortsatt samverkan, vilket är väldigt viktigt framåt”, säger Björn Thodenius.

”Vi fick under besöket lyfta frågor som är viktiga för oss i kommunen och som vi behöver ha stöttning i, till exempel infrastruktur, miljöskulder och bevarandet av Gullspångslaxen”, säger Mats Öman.

”Under dagens möte har vi fått en bra bild av arbetet framåt i och med den stora utvecklingen som sker i Skaraborg med bland annat många planerade etableringar. Det är viktigt att vi som kommun hänger på utvecklar planer, strukturer och boenden och för att klara av detta behöver vi denna typ av samverkan”, säger Jenni Strand.

Sidan senast uppdaterad: