Information om kommande försvarsmaktsövning

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs ungefär var fjärde år större försvarsmaktsövningar. Mellan 17 april och 11 maj 2023 hålls en sådan övning, vilken har fått namnet Aurora 23.

Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta i övningen.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss – vilket du kan komma att märka av. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas.

I Gullspångs kommun kommer vi förmodligen inte märka av så mycket av övningen, men transport kommer att ske på vägarna då svenska och utländska förband kommer att förflyttas. Från och med vecka 15 kommer cirka 800 fordon att förflyttas på vägar och järnvägar, och när övningen är i sitt slutskede kommer fordon att återgå till sina ordinarie platser.

Sidan senast uppdaterad: