Gullspångs kommun hamnar i topp i Suicide Zeros kommunbarometer

Tidigare under veckan presenterade organisationen Suicide Zero sin kommunbarometer för 2023. I barometern, som undersöker hur kommuner arbetar för att förhindra självmord, hamnar Gullspång på en topplacering.

Gullspångs kommun placerade sig på plats tio av Sveriges kommuner, och bedöms därmed ha goda insatser för suicid. Det suicidpreventiva arbetet är ett prioriterat område som vi arbetar löpande med, och några av kommunens insatser är att vi bland annat:

  • har en övergripande handlingsplan. För att ta fram handlingsplanen för suicid finns en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamhetsområden. Handlingsplanen grundar i nationella och regionala riktlinjer och kommer att uppdateras under 2023.
  • erbjuder utbildning för medarbetare och kommuninvånare. Vi har under 2021 och 2022 erbjudit digitala utbildningar genom organisationen Suicid Zero och i februari 2023 erbjöd vi fysiska föreläsningar med Cissi Hagberg, frilansande journalist och volontär på Suicid Zero. Fler kompetenshöjande insatser är planerade under året.
  • har lokala handlingsplaner för olika verksamheter. Vissa verksamheter saknar lokala planer och där ska arbetet påbörjas under våren.
  • har en utsedd samordnare för det suicidpreventiva arbetet och en utsedd arbetsgrupp.

Bakgrund till det förebyggande arbetet inom suicidprevention

Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige, vilket är sju gånger fler än antalet döda i trafiken. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök. Det gör frågan till en viktig angelägenhet för de allra flesta. Vad man vet idag är att självmord går att förebygga, därför är det suicidpreventiva arbetet väldigt viktigt.

Sidan senast uppdaterad: