Samrådsunderlag för Åsen 1:4 Otterbäcken

Kartbild över Åsen 1:4

Nu finns ett samrådsunderlag med detaljplan och miljötillstånd för Åsen 1:4 Otterbäcken ute för granskning, då det finns en förfrågan om etablering.

Gullspångs kommun har fått förfrågan på en företagsetablering i Otterbäcken, Åsen 1:4. Området är idag ett skogsområde i Otterbäcken som kommunen äger och som enligt detaljplan är klassat som industrimark. Marken har varit till salu sedan 2019.

- Vi är väldigt glada över att vi fått en förfrågan om etablering i kommunen. Vi har arbetat med ärendet under ett års tid och detaljplanen ligger nu ute för samråd, säger kommunens näringslivsutvecklare/samhällsplanerare Katariina Ikonen.

Detaljplanen är ute för granskning av Länsstyrelsen, som vi inväntar svar på under våren. Detsamma gäller även för miljötillståndet. Därefter kommer företaget kunna ta beslut om eventuell etablering och köp av mark.

- Vi i Gullspångs kommun ser förfrågan som väldigt positiv och vi kommer att hjälpa företaget i vidare arbete med den eventuella etableringen, säger Katariina.

Kontakt

Katariina Ikonen
Telefon: 0506 362 95

Sidan senast uppdaterad: