Inbjudan till dialog om framtiden för området vid Gula villan i Skagersvik

Torsdagen den 23 februari välkomnas allmänheten till dialog angående framtiden för området i Skagersvik där Gula villan står idag.

Gula villan som ägs av Gullspångs kommun, är i dåligt skick och får enligt detaljplan inte användas till bostäder. Efter dialogen, kommer ett slutgiltigt beslut angående rivning av villan och områdets framtid att tas av kommunfullmäktige.

Under dialogen kommer kommunalråd, oppositionsråd och kommunens fastighetsförvaltare att närvara.

Datum: Torsdag 23 februari

Tid: 18:30

Plats: Björtorp Träffpunkten 1, Skagersviksvägen Skagersvik

Välkomna!

Sidan senast uppdaterad: