Träff för att stärka kommunens besöksnäring

Från vänster:  Amanda Hessle, Värdskapsbyrån (första föreläsare) Sofia Lennström, Turistrådet Västsverige (andra föreläsare) Agatha Lahaise, Turismansvarig Gullspångs kommun Anna Söderman, Näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring Mariestads kommun Anna-Karin Kjellberg, Turistchef Töreboda kommun Jarl Karlsson, VD Visit Karlsborg AB

Från vänster: Amanda Hessle, Värdskapsbyrån (första föreläsare) Sofia Lennström, Turistrådet Västsverige (andra föreläsare) Agatha Lahaise, Turismansvarig Gullspångs kommun Anna Söderman, Näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring Mariestads kommun Anna-Karin Kjellberg, Turistchef Töreboda kommun Jarl Karlsson, VD Visit Karlsborg AB

Under onsdagen arrangerade kommunens turismansvarig, Agatha, tillsammans med Töreboda, Mariestads och Karlsborgs kommuner en nätverksträff för besöksnäring. Temat för träffen var digitalt värdskap som en del i att stärka samverkan mellan kommunerna och förlänga säsongen för besöksnäring.

Turism och besöksnäring har stor betydelse för kommunen, då det bland annat bidrar till sysselsättning och konsumtion i flera branscher, så som hotell, restaurang detaljhandel och aktivitetsföretag. Att vi som mindre kommun samverkar med våra närliggande kommuner bidrar till att vi tillsammans blir starkare i vårt budskap att inspirera att vilja besöka just vårt område.

- Då jag och Ewa-Lena, enhetschef för bibliotek och kultur, planerade inför en nätverksträff för aktörer inom besöksnäring och kultur insåg vi att det vore bra om fler kunde ta del av detta. Vi frågade därför om Töreboda, Mariestads och Karlsborgs kommuner ville vara med. Dessutom skulle det gynna våra aktörer eftersom ett större nätverksområde skapar fler möjligheter att hitta nya samverkan, säger Agatha, turismansvarig Gullspångs kommun.

Under dagen träffades många aktörer från besöksnäringen där de bland annat hade workshops och tog del av föreläsningarna ”Digitalt värdskap, en del i att stärka samverkan och förlänga säsongen” och ”Tips för paketering nationellt och internationellt”.

- Jag hoppas att deltagarna har kunnat hämta inspiration och fått nyttiga tips för att planera inför kommande säsong, avslutar Agatha.  

Bild på sittande publik vid föreläsning under besöksnäringsträff

Sidan senast uppdaterad: