Medborgarlöfte för 2023-2024 påskrivet

Kommunalråd Björn Thodenius och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi skriver på medborgarlöftet

Kommunalråd Björn Thodenius och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi skriver på medborgarlöftet.

Under torsdagsförmiddagen den 2 februari skrev kommunen och Polisen på ett nytt medborgarlöfte. Medborgarlöftet är en samverkan mellan polis, lokalsamhälle och kommun, och ska bidra till att bland annat öka tryggheten och förebygga brott i kommunen.

Lägesbild och behov är framtaget genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik och lokala kartläggningar.

Medborgarlöftet 2023-2024

I löftet framgår att under 2023–2024 kommer Polisen och Gullspångs kommun att:

  • Kommun och polis kommer att implementera EST-modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam lägesbild och samordna åtgärder som generar trygghet i kommunen.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Kommun och polis ska arbeta aktivt med och erbjuda grannsamverkan som metod för att invånarna ska hjälpa varandra i det brottsförebyggande arbetet. Det kommer också genomföras trygghetsvandringar för att inventera områden ur trygghetssynpunkt.
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.

Arbetet under 2022

Under 2022 har kommunen och Polisen tillsammans genomfört trygghetsvandringar, besökt skolor, föräldramöten, påbörjat arbete inför kommande implementering av EST-modellen etcetera. Polisen har också bland annat gjort riktade insatser i trafiken och arbetat med grannsamverkan.

Sidan senast uppdaterad: