Kommunfullmäktige och tjänstemän i utbildning med temat "stärk fullmäktige"

SKR utbildar i stärk fullmäktige

Vad innebär demokrati, hur viktig är dialogen mellan politiker och tjänstepersoner och hur tar vi Gullspångs kommun in i framtiden på bästa sätt?

Det var några av frågeställningarna som diskuterades i kommunhuset på tisdagen när SKR, Sveriges kommuner och regioner, besökte Gullspångs kommun för att utbilda kommunfullmäktiges politiker och tjänstemän på temat "stärk fullmäktige".

- Det är många nya politiker på plats i alla Sveriges kommuner efter valet och vi från SKR åker runt och utbildar på temat stärk fullmäktige hos nio kommuner i veckan, berättar Christine Feuk som arbetar på SKR:s demokratisektion.

På förmiddagen fick kommunfullmäktige information om bland annat vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, lagar och styrning.

- Oerhört värdefull och givande utbildning, tycker kommunstyrelsens ordförande Björn Thodenius.

Erfarenhetsutbyte och diskussioner bland politiker och tjänstemän

Efter lunch anslöt en stor del av kommunens chefer för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

- Det är värdefullt att vi kan genomföra den här utbildningen tillsammans och föra bra dialog mellan politiker och tjänstepersoner. Vi arbetar alla för att skapa mervärde för de som bor och verkar i Gullspångs kommun, säger kommundirektör Mats Öman.

Fullmäktige och kommunanställda utanför kommunhuset

Sidan senast uppdaterad: