MTG-kommunerna prisas för arbetet med digitalisering

Tomas Monsén tar mot pris

Mariestad, Töreboda och Gullspång får Västra Götalandsregionens pris ”Årets digitaliseringsinitiativ 2022”. Det spännande arbetet med AI (artificiell intelligens) och innovation som en naturlig del av kommunal förvaltning fortsätter!

MTG-kommunerna har varit aktiva i den regionala samverkansgruppen i Västra Götaland kring Öppna och delade data. En viktig del i digitaliseringen är att skapa förståelse för hur data är en förutsättning för effektiv samverkan, kvalitet och att kunna jobba smart med exempelvis AI (artificiell intelligens).

Västra Götalandsregionen skriver att MTG-kommunerna bidragit på ett fantastiskt sätt, både regionalt men också via den nationella Dataverkstaden till framsteg även på nationell nivå.

Mer om det arbetet kan du läsa på länken nedan:

Utbildnings- och informationsmaterial - Dataverkstad (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Tomas Monsén, IT-utvecklare i MTG, tycker det känns bra att även mindre kommuner kan bidra till helheten.

- Jag ser det som att vi krattar vägen för bättre och enklare samverkan, ett öppnare och mer inkluderande samhälle och en spännande framtid med AI och innovation som en naturlig del av kommunal förvaltning, säger Tomas Monsén.

Priset delades ut den 7 december av Regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng.

Föregående pristagare

2021: Centrum för digital hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2020: Madelene Alfinson, konceptet Digital Senior, Borås stad

2019: Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Vad är AI (artificiell intelligens)?

Begreppet AI används för systems förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem. Idag används AI-tekniken av exempelvis sökmotorer, karttjänster, och rekommendationsmotorer.