Samrådsunderlag för faunapassager tillgängligt på biblioteken

Trafikverket Region Väst har tagit fram ett Samrådsunderlag för anläggning av faunaåtgärder längs med projektet E20 Hasslerör-Vallsjön, Mariestad och Gullspång kommun i Västra Götalands län.

Samrådsunderlaget är en översiktlig beskrivning av hur åtgärderna kan påverka miljövärden längs sträckan och vilken påverkan det kan ha. Inga slutliga färdiga förslag till faunaåtgärder finns ännu i detta skedet.

En faunapassage (ekodukt eller faunabro) är en förbindelse som i första hand är anlagd och utformad för att utvalda djurarter planskilt ska kunna korsa en trafikled.

Vill du ta del av underlaget och eventuellt komma in med synpunkter?

Handlingarna finns digitalt här: E20, Hasslerör–Vallsjön, faunapassager - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Underlaget finns även fysiskt på följande platser:

- Trafikverket, Vikingsgatan 2-4, Göteborg

- Mariestads stadshus, Kyrkogatan 2, Mariestad

- Gullspångs bibliotek (utanför i entrén), Hemgatan 12, Gullspång

- Hova bibliotek (utanför i entrén), Torggatan 19, Hova

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter via digitalt formulär på hemsidan eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se

eller via post till: Ärendemottagningen Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge

Skickas in senast den 2 december 2022.

Ange diarienummer TRV 2021/135182.

Sidan senast uppdaterad: