Tillsammans kan vi förbättra den ansträngda energisituationen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd, vilket bland annat har lett till höga prisnivåer på el. Den ansträngda energisituationen innebär också risk för att elen inte kommer att räcka till under vissa timmar i vinter. Men, om vi tillsammans minskar vår elförbrukning kan vi vända situationen till det bättre.

Det är ett flertal omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt. Omvärldsfaktorerna är osäkerhet i leveranser av naturgas, låga vattenmagasin i Norge, minskad elproduktion i Frankrike och ingen elhandel mellan Ryssland och Europa.

I södra Sverige, där Gullspångs kommun ingår, är risken för bortkoppling av el högre än i övriga Sverige. Om alla hjälps åt att minska sin elförbrukning och/ eller flyttar en del av energiförbrukningen så att den inte infaller under eltopparna, kan vi påverka situationen. Eltopparna är de tider på dygnet då elförbrukningen är som högst, vilket idag är ungefär klockan 07 till 09 och klockan 18 till 21.

Informationssatsning under november

För att fortsätta informera om det ansträngda läget kommer Gullspångs kommun att göra en informationssatsning under november. Syftet med informationen är att fler ska bli medvetna om situationen och att alla kan vara med och påverka situationen.

Om alla minskar sin elproduktion kan vi tillsammans minska elkostnaderna och vi minskar risken för elbrist i vinter. Genom att använda mindre el hjälper vi också varandra i Sverige och vi hjälper våra grannländer som vi exporterar fossilfri el till.

- Under november kommer vi att gå ut med extra information om energisituationen, till exempel kommer vi att dela enkla tips på hur man kan spara el och vi kommer också att gå ut med trycksaker framtagna av Energimyndigheten och kommunen, säger Ebba Persson, kommunikatör Gullspångs kommun.

Samtidigt gör kommunen andra åtgärder för att bidra till att minska energiförbrukningen. Bland annat sänker vi värmen i våra lokaler och kontor, vi byter belysning till led och vi ser över våra fastigheter för att kunna göra ytterligare åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: