Bortforsling av plast på industriområde i Otterbäcken

Gullspångs kommun har anlitat Ragnsells för att städa på ett industriområde i Norra Otterbäcken. I uppdraget ingår det att städa undan 60 ton plast, som lämnats där av extern aktör.

– Vi vill snygga till området då det finns förfrågan om framtida etableringar där. Förutom borttagningen av plasten ser vi också över att eventuellt ta bort de cisterner och rörledningar som finns i området, säger näringslivs- och samhällsutvecklare Katariina Ikonen.

Sidan senast uppdaterad: