Föreläsning "Livsviktiga snack" - för dig förälder som har barn i årskurs 3 till 5

Forskning visar att ju lättare barn har att prata om känslor och uttrycka hur de mår, desto bättre skyddade är de mot bland annat depression och självmord längre fram i livet.

Gullspångs kommun, i samarbete med Folkhälsorådet, Elevhälsan och Familjecentralen, bjuder därför in dig som föräldrar till barn i årskurs 3 till 5 till en föreläsning i ”livsviktiga snack”. Föreläsningen innehåller tips, övningar och fakta som ska inspirera dig som förälder att prata mer med ditt barn.

Datum: onsdag 5 oktober

Tid: 17:30 (fram till cirka 19:00)

Plats: Sessionssalen kommunledningskontoret, Torggatan 19 Hova

Välkomna!