Röjning på kommunal mark i Otterbäcken

kartbild över Otterbäcken och den kommunala marken längs med väg 26

Inom kort påbörjar ett arbete med att röja och snygga upp på den kommunala marken mellan samhället Otterbäcken och väg 26.

I enlighet med kommunens skogsbruksplan kommer röjning ske på markerat område (se bild), samt kommer man att rensa kring de tomter som gränsar mot området.

Sidan senast uppdaterad: