Gullspångs kommun beviljas 10,5 miljoner kronor från Kammarkollegiet

I våras ansökte Gullspångs kommun om ett statligt stöd från Kammarkollegiet, och idag har vi fått besked om att kommunen beviljas 10,5 miljoner kronor av de 40,5 miljoner som låg i ansökan.

I bidragsansökan fanns en rad av åtgärder för effektiviseringar som i sin tur ska sänka kommunens kostnader, samt förbättra vår miljö och våra omgivningar. Det handlar bland annat om byte av fönster och ventilationer i flera av våra lokaler och utbyte till LED-lampor i gatubelysning.

- Fram tills idag har det varit en lång väntan om hur beslutet skulle se ut. Vi fick inte allt vi ansökte om, men vi är såklart nöjda med det stöd som nu är beviljat. För vår kommun är det välbehövliga medel som tillsammans med redan avsatta investeringsmedel kommer att skapa en positiv effekt. Målet är att påbörja insatser inom kort och att det mesta är genomfört hösten 2023, säger Mats Öman, kommundirektör Gullspångs kommun.

Förutom Gullspångs kommun så meddelar Kammarkollegiet att ytterligare 9 kommuner och 3 regioner beviljas stadsbidrag vid detta beslutstillfälle.

Sidan senast uppdaterad: