Tips om hur du kan minska energiförbrukningen i din bostad

MTG-kommunernas energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol sittande på hans kontor

Det finns risk för mycket höga elpriser i vinter. MTG-kommunernas energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol tipsar om hur du kan minska energiförbrukningen och dina elkostnader för bostaden.

Med hjälp av MTG-kommunernas energi- och klimatrådgivare, Peter van der Tol, har vi sammanställt information som kan hjälpa dig att minska din energiförbrukning i höst och vinter.

Läs mer om hur du kan få energi- och klimatrådgivning av kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Steg 1 – Undersök hur energin används i ditt hus

När du bestämt dig för att minska din energianvändning är det bra att börja med att få koll på hur mycket energi ditt hus använder och vad den går till. Har ditt hus en energideklaration kan du ta hjälp av den.

En genomsnittlig familj använder ca 5 000 kWh/år till hushållsel och 5 000 kWh/år till varmvatten. Resten är normalt uppvärmning och eventuellt elbilsladdning.

När du ska energieffektivisera är det viktigt att se huset som en helhet. Husets funktioner bildar ett sammanhängande system, där förändringar i en funktion påverkar en annan.

Steg 2 – Genomför enkla åtgärder

Åtgärderna här nedanför kräver inga större investeringar och är ett bra ställe att börja på.

 • Sänk inomhustemperaturen med en grad. Varje grads sänkning sparar cirka 5 procent av energin till värme
 • Flytta möbler så att de inte täcker element
 • Minska hushållselanvändningen. Här ingår kök, tvätt, elektronik, belysning med mera
 • Se över tätningslister runt fönster och dörrar
 • Byt ut duschmunstycken och blandare. Ett bra duschmunstycke kan halvera varmvattenförbrukningen i duschen
 • Byt ut gamla termostater
 • Injustera värmesystemet

Har du luft/luft värmepump ska elradiatorerna ställas på så låg temperatur att de bara blir varma när värmepumpen inte räcker till och värmepumpen på så hög temperatur att den värmer flera rum.

Steg 3 – Genomför större åtgärder

Om du har möjlighet att investera i större åtgärder är det bra att göra efter de enkla åtgärderna. Ta reda på vilka åtgärder som passar ditt hus. Hur väl isolerat är ditt hus? Hur gammalt är ditt värmesystem? Är ditt tak lämpligt för solpaneler?

 • Tilläggsisolera. Att tilläggsisolera vinden är oftast mest kostnadseffektivt. Se dock upp för fuktproblem.
 • Renovera eller byt ut fönster
 • Installera solpaneler
 • Installera ett centralt styr- och reglersystem
 • Har du direktverkande el? Komplettera med en luft/luftvärmepump och/eller en pellets- eller braskamin.
 • Byta värmesystem. Har du ett vattenburet system kan du ansluta värmepump, fjärrvärme eller en biobränslepanna.

Se över ditt elavtal

För tillfället är det dyrt att binda sitt elpris. Ett annat alternativ är att gå över till timpris. Detta bygger på att du kan lägga en stor del av elförbrukningen när elpriset är lågt, främst på natten. För att det ska vara lönsamt behöver vanligen uppvärmning med direktel eller värmepump ske när priset är lågt. Då används huset som värmelager och temperaturen tillåts att svänga lite upp och ner.

På Energimyndigheten finns fler samlade tips och här kan du även räkna fram hur mycket besparing olika åtgärder ger.

Energimyndighetens exempel på besparingar av åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Peter van der Tol
Energi- och klimatrådgivare, MTG
Telefon: 0501-75 51 49
E-post: PetervanderTol

Sidan senast uppdaterad: