Enkät - Vill du vara med och bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige?

Gullspångs kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken.

I enkäten undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och är finansierat av Trafikverket. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och helt anonymt.

Besök www.tryggstation.se Länk till annan webbplats. för att delta eller klicka på länken.

Sidan senast uppdaterad: