Har du upptäckt brister eller fel i det offentliga rummet?

Om du upptäcker brister och fel på kommunens gator, vid hamnar och parker eller inom vatten/ avlopp kan du anmäla detta via appen ”Synpunkter & fel Gullspång”.

Appen finns tillgänglig för Iphone och Android och hämtas hem där du vanligtvis hämtar hem appar. När appen är installerad väljer du ”Nytt ärende” där du kan registrera din upptäckt. Där kan du också välja om du vill att vi återkopplar till dig i ärendet.

Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål registreras och följs upp, handlingarna är offentliga. Dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Sidan senast uppdaterad: