Nytt medborgarlöfte påskrivet av kommunen och Polisen

Torsdagen den 14 april skrev kommunen och Polisen på ett nytt medborgarlöfte. Medborgarlöftet är en samverkan mellan polis, lokalsamhälle och kommun och syftar till att polisen ska lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att känna sig säkra och trygga.

I löftet framgår det att under 2022 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på gruppen unga vuxna 18-24 år. Parterna kommer var för sig och i samverkan, hjälpa de som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, dras in i missbruk och/ eller kriminalitet samt bekämpa missbruk.

Polisen kommer också att öka sin närvaro för att upptäcka påverkade förare i trafiken, vilket också ökar chansen att annan brottslighet upptäcks.

Gullspångs kommun och Polisen lovar att:

  • Gullspångs kommun kommer att ha ett särskilt fokus på unga vuxna med både psykisk ohälsa och missbruk/drogproblematik.
  • Polisen kommer genomföra riktade insatser mot narkotika och påverkade förare i trafiken.
  • Parterna kommer att implementera EST-modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam lägesbild och samordna åtgärder som generar trygghet i kommunen.
  • Parterna ska minst en gång per år informera föräldrar och personal som möter unga om symptom och riskbeteende, för att minska risken att unga hamnar i missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst, polis och fritid ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.

Vad ska ett Medborgarlöfte bidra till?

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Lägesbilden är framtagen genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik och lokala kartläggningar.