Framtidens arbetsmarknader för fler i jobb i norra Skaraborg

Under våren pågår en förstudie, finansierad av ESF-rådet, som heter Breddad Arbetsmarknad MTG. Projektet ska utforska hur en breddad arbetsmarknad i MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda och Gullspång) skulle kunna utvecklas.

”När vi har analyserat projektsatsningar mot den målgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden ser vi att det inte går ihop. Det finns inga arbetsplatser på den ordinarie arbetsmarknaden för dessa människor. Det vill vi ändra på, så att arbetsmarknaden blir breddad så att det skapas fler flexibla lösningar på arbetsmarknaden och former där man kan arbeta 100% av sin egen förmåga. Det saknas idag. Utan detta arbete kan vi inte arbeta med målgruppen "längst från arbetsmarknaden", säger Maria Johansson Berg, Enhetschef vid Maria Nova vuxenstöd Enheten för projekt- och utveckling i Mariestads kommun,som är sammanhållande projektägare för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Målsättningen med förstudien är att kartlägga och aktivera ett lokalt nätverk mellan kommunernas tjänstemän, politiker och representanter från civilsamhälle, näringslivet och utbildningsenheter. Inventering av ideella offentliga partnerskap sker samt intervjuer med företag och organisationer som arbetar med målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknad, bland annat representanter för studieförbund, Svenska kyrkan och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Under våren kommer två workshops ske, den första i april med tema Ideella offentliga partnerskap, där regeringens före detta utredare delger sitt arbete kring hur idéburen välfärd kan stärka Sverige. Den andra workshopen ges i maj med tema kring socialt ansvarstagande i upphandling, där exempel från Nordanstigs kommun kommer presenteras.

Utöver workshops kommer inspirationsföredrag hållas i juni för att öka kunskapen kring hur man kan arbeta med olika former av sociala företag och socialt ansvarstagande i upphandling. Ordföranden för Yallatrappan i Malmö kommer att berätta om arbetet som görs bland annat som leverantör till IKEA.

Förhoppningen är att ökad kunskap om möjligheter kring samverkan där kommun, näringslivet och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för att gå vidare och utforska möjligheten till ett genomförandeprojekt. Detta skulle kunna skapa nya möjligheter för fler att få tillgång till en arbetsmarknad som tar vara på individers potential i den utsträckning som är möjlig för var och en.

I Gullspångs kommun deltar representanter från VISA-enheten i projektet.

Sidan senast uppdaterad: