Information om vaccin mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först enligt en särskild prioriteringsordning. På närhälsans hemsidan kan du läsa mer om vilka som vaccineras nu och i vilken fas just du kan få vaccinet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuell bedömning kan behövas

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget
kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall
diskuteras med behandlande läkare.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med åldern

Risken att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 70 år eller äldre. Dessutom löper personer med vissa sjukdomar en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar en vecka efter sista dosen innanskyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Mer information och informationen på olika språk

Mer information om vaccinet samt information på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens hemsida Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: