Eldningsförbud i skog och mark upphör att gälla

Bild på en hög med torra grenar och eldslågor

Eldningsförbudet upphävs i Gullspångs kommun från och med fredag 28 augusti klockan 12.00

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har gått igenom underlag för brandrisk i skog och mark samt väderprognos och bedömer att det inte längre är motiverat med eldningsförbud. Med anledning av detta rekommenderar Räddningstjänsten Östra Skaraborg samtliga medlemskommuner att upphäva rådande föreskrift om eldningsförbud som gällt från 15 augusti 2020.

Upplysning

Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Tänk därför på att:

  • Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla.
  • Var på en lämplig plats med tillräcklig avstånd till brännbart material.
  • Ha tillgång till tillräcklig släckutrustning.
  • Beakta rådande väderförutsättningar.
  • Lämna inte elden eller grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.

Länkar med mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Brandriskprognoser och brandriskkartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen ”Brandrisk Ute” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Elda utomhus - goda råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 00
E-post: raddningstjansten@rtos.se

Sidan senast uppdaterad: