Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Läget är fortsatt allvarligt, därför är det viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut. Vi har alla ansvar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Nu drar snart skolorna igång, semestrarna är slut och man börjar återvända till vardagen, risken är då stor att smittspridningen återigen ökar. Vi har hittills klarat att hålla antalet konstaterade Coronafall i Gullspångs kommun på en låg nivå tillsammans. Vi vill att det ska fortsätta vara så och därför vill vi skicka ut en viktig påminnelse till er alla:

  • Håll avstånd, både inne och ute
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Res ansvarsfullt. Undvik så långt det är möjligt resor med färdmedel där det inte går att boka plats.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel
  • Arbeta hemma om det är möjligt utifrån dialog med din arbetsgivare
  • Undvik större sociala sammanhang som exempelvis dop, fester och begravningar
  • Personer i riskgruppen – var extra noga med att följa råden

Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande

Bo Hagström
Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Björn Thodenius
Kommunstyrelsens andre vice ordförande