Behöver du stöd i ditt arbetssökande? Nu kan du besöka AME på drop-in tider.

Gula huset Arbetsmarknadsenheten

För att underlätta kontakten mellan dig som arbetssökande och arbetsmarknaden, har en ny arbetsmodell med drop-in tider tagits fram på AME.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har i uppgift för att driva och samordna de kommunala arbetsmarknads- och integrationsfrågorna. Då arbetsförmedlingen varken finns nära tillhands eller har en öppen verksamhet med individuell coachning längre, ska AME från och med nu axla olika arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå.

Digitalisering med nära till hjälp

-Mycket har digitaliserats på sistone, samtidigt som Arbetsförmedlingen stängt ner det lokala kontoret. Det innebär att det är långt till stöd och hjälp och därför vill vi på AME kunna erbjuda det stödet. Personer ska kunna komma och få hjälp med sina digitala rapporter till exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utan att behöva åka långt, säger Henrik Lindgren, arbetsmarknadskonsulent på AME.

Individuell stöttning och vägledning

Den nya arbetsmodellen innebär att du kan besöka AME på drop-in tider två dagar i veckan. Under drop-in tiderna kan du få hjälp med att exempelvis skriva in dig på Arbetsförmedlingen digitalt, hantera digitala kontakter, skriva ansökningshandlingar, stötta dig med vägledning, läsa körkortsteori och hjälpa dig med övriga myndighetskontakter. Till ditt förfogande finns studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulent och integrationssamordnare, som du kan bolla din funderingar med kring arbete, praktik och utbildning.

-Det viktigaste är att kunna ta sig till arbetsplatsen oberoende av kollektivtrafiken. Många gånger går inte bussen där arbetsplatsen ligger. En sådan insats är oerhört viktig för att den arbetssökande ska kunna vara med och konkurrera om jobben. Därför kommer vi även att hjälpa till med körkortsteori, avslutar Henrik.

Öppet två dagar i veckan

AME (Gula Huset) håller till på Skagersviksvägen 3 i Skagersvik, med drop-in tider två dagar i veckan. Tiderna för drop-in ser du nedan.

Måndag: 09.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00

Drop-in tiderna tillfälligt stängda

Från och med tisdag 17 mars är det stängt i dropp-in verksamheten och de tar enbart emot bokade möten. Anledningen till detta är att försöka minimera risken för smittspridning i samband med Coronaviruset.

Läs mer om vilket stöd du kan få i ditt arbetssökande.
Stöd till arbetssökande

Sidan senast uppdaterad: